Gastvättar/Scrubbers

Gastvättar/Scrubbers

GEA Wiegand har specialiserat sig på tvättning av gaser. Mångåriga erfarenheter och specifika kunskaper samt välutrustade laboratorier ger oss möjlighet att utarbeta optimala lösningar, även för svårlösta driftfall.

Strålgastvättar och venturigastvättar är speciellt lämpade för:

  • Absorbtion
  • Stoftavskiljning
  • Gaskylning
  • Aerosolavskiljning
  • Kondensering av ångor

Strålgastvättar är unika gastvättar. De arbetar enligt ejektorprincipen och är de enda gastvättar som inte ger en tryckförlust på gassidan utan till och med kan ge en tryckökning. Detta innebär att om man använder en strålgastvätt, krävs i de flesta fall ingen mekanisk fläkt för att suga av och transportera gasen.

Du kan läsa mer om olika applikationsmöjligheter och användningsområden i dokumenten i kolumnen till höger!

Vill du veta mer?

Kontakta mig idag!

Johan Stangvik
skicka e-post »
Tel: 031-720 24 68

Partner

GEA logo_genomsk_GeWi