Energieffektiv kylning
Ren värmeöverföring
Ejektorlösningar
Ljuddämpning

Vi löser era behov inom värme-, kyl- och processteknik!

Vi levererar system, enskilda komponenter och tjänster inom värmeteknisk och ljuddämpande utrustning från idé fram till färdig anläggning. Genom ett nära samarbete med ledande internationella aktörer finns tillgång till den spjutspetsteknologi och specialistkompetens som krävs för att kunna erbjuda optimala lösningar baserade på senaste teknik.

Miljöfördelar = pengar att spara!

Vi är glada att de flesta av våra produkter i sig har egenskaper som är fördelaktiga ur hållbarhetssynvinkel.

I tillägg till det, erbjuder vissa produkter ytterligare valmöjligheter som är gynnsamma för miljön. För våra kunder kan det bl.a. innebära att man genom en högre investering inledningsvis, inte bara får en miljövänligare lösning, utan också driftsekonomiska vinningar som i längden betalar för investeringen flera gånger om. Detta kan vi bl.a. påvisa genom LCC-kalkyler (Life Cycle Cost) för att underlätta i beslutsfattandet.

Fråga gärna våra kunniga säljare på vilket sätt vi kan hjälpa dig att välja den miljömässigt mest hållbara lösningen och hur det påverkar din driftsekonomi över en lite längre tid. Du finner rätt kontaktperson under respektive produktområde, och på vår kontaktsida.

Vår bredd är vår styrka

Vårt heltäckande produktprogram omfattar en rad världsledande tillverkare från flera länder. Samtliga våra samarbetspartners är noggrant utvalda för att matcha vårt företags krav gällande kvalitet, miljö och ett företagsklimat och arbetssätt som passar väl in i hur vi vill arbeta enligt våra egna visioner och värderingar.

Vi sätter stort värde på att upprätthålla en övergripande god teknisk baskunskap inom våra olika produktområden, för att tillsammans med kunden ta fram bästa möjliga lösning för deras, eller deras kunders applikationer.